Case 02 Taksi –
kun nopeus ja joustavuus ovat avainasemassa

Koko Suomen laajuisesti toimiva taksin tilaus- ja vertailupalvelu 02 Taksi on luottanut Luola Consultingin käännöspalveluihin jo puolentoista vuoden ajan.

02 Taksi on valtakunnallisesti toimiva taksin tilaus- ja vertailupalvelu, joka kokoaa yhteen eri taksiyhtiöt. Palvelu on saatavilla niin sovelluksena kuin puhelinpalvelunakin, sekä nykyään myös tekstiviestinä.  02 Taksin viestinnän asiantuntija Terhi Mahlamäki kertoo, että suosituimmat kanavat palvelun käyttämiseen ovat kuitenkin sovellus ja puhelinpalvelu.

Palvelu mahdollistaa taksien vertailun hinnan, ajan tai asiakasarviointien perusteella. Näiden tietojen pohjalta asiakas voi valita itselleen sopivimman taksin ja tilata sen.

– Pyrimme siihen, että 02 Taksi olisi mahdollisimman helppokäyttöinen kanava taksien tilaukseen, Mahlamäki kertoo.

Helppokäyttöisyys on tärkeää tietenkin myös niille käyttäjille, joille suomi ei ole äidinkieli. Siksi kaikki sovelluksen tiedotteet on alusta asti julkaistu myös englanniksi ja jatkossa ne julkaistaan myös ruotsiksi. Mahlamäen mukaan on hienoa, että 02 Taksi kykenee tarjoamaan palveluitaan kolmella eri kielellä. Tämän toteuttamisessa Luola on saanut toimia 02 Taksin apuna.

– Tavoitteenamme on auttaa 02 Taksia laajentamaan palvelujen ulottuvuutta tuottamalla hyvälaatuisia, 02 Taksin brändin mukaisia käännöksiä. Sovellustekstien tulee olla informatiivisia ja ne pitää pystyä lukemaan pieneltä näytöltä nopeasti ja helposti. Tässä tehtävässä markkinointitekstien erikoisosaamisestamme on erityisesti hyötyä, kertoo projekteja Luolassa koordinoiva Heli Ervasti.

Tarvetta monenlaisille kielipalveluille

Luola on kääntänyt 02 Taksille esimerkiksi sovellukseen liittyviä tekstejä, kuten uusista ominaisuuksista kertovia tiedotteita, sekä asiakkaille lähetettäviä sähköpostiviestejä englanniksi ja ruotsiksi. Luolan asiakkaaksi 02 Taksi päätyi, koska aikaisemmin käytetyt käännöstoimistot eivät olleet vastanneet 02 Taksin odotuksia ja tarpeita. Tämän takia 02 Taksi lähti etsimään uutta käännöstoimistoa, jonka kanssa se voisi tehdä yhteistyötä.

– ­Otimme yhteyttä Luolaan, josta käännöstyö järjestyi toivotulla joustavuudella ja aikataululla. Siitä alkoi 02 Taksin ja Luolan yhteistyö, Mahlamäki kertoo. 

Kun yhteistyötä oli kulunut jonkin aikaa, erään käännöksen kohdalla huomattiin, että samasta asiasta oli eri teksteissä käytetty useampaa termiä. Mahlamäki uskoo, että epäyhdenmukaiset termit ja kieli johtuivat siitä, että aikojen saatossa tekstejä olivat kääntäneet useat eri kääntäjät sekä satunnaisesti myös 02 Taksin omat työntekijät. 

Luola tarjosi ongelmaan ratkaisuksi kaikkien tekstien ja käännösten läpikäymistä, jolloin termit ja kieliasu saataisiin yhtenäistettyä. Mahlamäen mukaan tämä ratkaisu kuulosti toimivalta, joten se päädyttiin toteuttamaan 02 Taksin ja Luolan yhteistyönä. Yhtenäistämisen seurauksena 02 Taksin tekstit muuttuivat kielelliseltä tyyliltään samankaltaisiksi eikä termistössä ollut enää poikkeavuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia.

– Laadukas termityö ja yhtenäistetty materiaali ovat tärkeä kulmakivi jatkuvasti päivitettävien tekstien kääntämisessä.

Tiivistä yhteistyötä 

Mahlamäki kertoo tekstien yhtenäistämisen olleen todella hyvä juttu 02 Taksille. Hän uskoo projektin toimineen hyvänä tutustumiskeinona Luolaan ja sen toimintatapoihin ja tarjonneen samalla Luolalle käsityksen 02 Taksin toiminnasta. Tältä pohjalta yhteistyötä on helppo lähteä rakentamaan edelleen tiiviimmäksi ja toimivammaksi.

02 Taksin ja Luolan yhteistyötä on nyt takana noin puolitoista vuotta. Mahlamäen mukaan Luola poikkeaa 02 Taksin aiemmin käyttämistä käännöstoimistoista erityisesti nopeudeltaan ja joustavuudeltaan. 

– Muiden töiden ohella tarvetta käännöksille ei aina pysty ennakoimaan, ja tämä johtaa siihen, että teksti saatetaan tarvita hyvinkin nopealla aikataululla, Mahlamäki kertoo.

Erityisesti tällaisissa tilanteissa Luolan joustava ja nopea työskentely on ollut 02 Taksille todella tärkeää, jotta mahdolliset kiireelliset tiedotteet on saatu kaikille asiakkaille samaan aikaan tiedoksi. Mahlamäen mukaan ulkopuoliselta taholta tilattava käännös- ja kielipalvelu on helpottanut 02 Taksin omien työntekijöiden työtä ja hän suosittelisikin Luolan kielipalveluja ehdottomasti myös muille yrityksille.

– Nopeus ja ketteryys ovat 02 Taksin projekteissa keskeisiä arvoja, mutta kaiken yllä on laatu. Joustavuutemme ja helppoutemme palveluntuottajana on täysin valjastettu laadun palvelukseen. Siksi olemme luoneet 02 Taksin käännösprojektien tueksi prosesseja, jotka mahdollistavat projektien laadukkaan ja nopean toteutuksen asiakkaan vaatimalla tasolla.