Tekijä: Emilia Nordberg

  • Vem är vi då? Här kommer Emilia

    Vem är vi då? Här kommer Emilia

    Jag började min karriär som översättare i tidig ålder. Jag kommer från en tvåspråkig familj och min mamma har berättat att jag som liten brukade översätta för henne vad min finskspråkiga pappa sa. Tvåspråkigheten har utan tvivel varit en betydande faktor i mitt val av yrke. På grund av att jag växt upp med två […]