Luolas verksamhetsmodell

Luolas verksamhet har från första början styrts av två mål: att erbjuda högkvalitativa språktjänster till våra kunder och att erbjuda en nyskapande arbetsmiljö och arbetsgemenskapstjänster till Luolas medlemmar. Varje Luola-medlem verkar självständigt inom ramen för företaget och styr själv över hur hen arbetar, till exempel i fråga om arbetstid, uppdrag och lön samt utveckling av den egna kapaciteten. Samtidigt har varje medlem tillgång till sina sakkunniga kollegors stöd och de fördelar som ett företag i aktiebolagsform medför. Hos Luola är hjälpen alltid nära till hands och möjligheterna nästan obegränsade!

Enkelt uttryckt kan man säga att vi egentligen inte i första hand erbjuder arbete, utan en arbetsplats och möjlighet till att arbeta på det sätt som passar en själv. Om du har etablerat ditt fotfäste i språktjänstbranschen men saknar en arbetsgemenskap och möjligheter att utveckla din verksamhet tillsammans med andra kan vi vara rätt val för dig. Som Luola-medlem kan du också låta Luola ta hand om största delen av de praktiska rutiner som är förknippade med att sköta ett företag, som till exempel ekonomiförvaltning.

Vi vill växa kontrollerat och organiskt och därför välkomnar vi nya Luola-medlemmar när omständigheterna är de rätta och någon trevlig typ som är intresserad av vår verksamhet kommer i vår väg. Om du tror att du skulle kunna vara nästa Luola-medlem kontakta oss och boka ett möte. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet över till exempel en kopp kaffe eller te eller varför inte under en promenad längs Aura å.