Påhittig. Pålitlig. Luola.

Luola Consulting är ett företag som ägs av professionella lingvister. Varje tjänst som beställs av oss produceras av en utvald expert. Centralt för vår verksamhet är att vi strävar efter varaktiga samarbeten som präglas av dialog. Vi vill förena öppenhet, kundens behov och vår sakkunskap.

Varje Luola-medlem verkar självständigt och under eget namn i företaget, men tillsammans är vi starka: när det behövs slår vi våra kloka huvuden ihop och sköter också större projekt koordinerat, smidigt och med lyhördhet för kunden.

Mer än en översättningsbyrå

Översättare har mångsidig expertis i språkbruk. Därför är tjänsterna som Luola erbjuder inte begränsade till bara översättningar utan omfattar ett brett utbud av olika tjänster baserade på våra medlemmars specifika sakkunskap.

Oavsett om du behöver tekniska dokument som kräver stor noggrannhet, språkglädje i dina marknadsföringstexter eller klarspråk för din webbsidor så finns Luola här för dig.

En pålitlig partner

Vi vill vara en pålitlig språktjänstpartner för våra kunder. Vi lämnar in våra uppdrag i tid och du vet alltid vem det är som arbetar med dina texter. En direkt kontakt med översättaren gör kommunikationen omedelbar och effektiv och gör det lättare att uppnå bästa möjliga resultat.

Det låter från Luola!

Hur är livet som Luola-medlem? Hur är det att göra sin högskolepraktik vid Luola? Vad finns det för tankar i Luola om fenomen i och visioner för språkbranschen? Börja följa vår blogg så får du veta!

Behöver du språktjänster? Kontakta oss!

Det snabbaste sättet att börja beställa översättningar och andra språktjänster är att ta kontakt med oss! Skicka oss ett e-postmeddelande eller slå en signal så kan vi i bästa fall sätta gång med att översätta din text så gott som med detsamma.