Våra tjänster

Vi erbjuder experthjälp för olika översättnings- och språktjänstbehov. Vi genomföra alla projekt med omsorg om kvalitet och teknisk noggrannhet. Vi tror på öppenhet och expertis i vår kundkontakt och vi betjänar alltid vårda kunder konfidentiellt.

Våra specialområden

Våra språkpar

Översättningstjänster

Transcreation (kreativ översättning)

Innehållsproduktionstjänster

Klarspråkstjänster

Korrektur- och språkgranskningstjänster

Layouttjänster

Projektledningstjänster

Kvalitetskontroll- och Language Lead-
tjänster

Konsulttjänster

Utbildning