Luolalaiset yliopistomaailmassa

Yliopistoyhteistyö on ollut tärkeä osa Luolan toimintaa yrityksen perustamisesta lähtien. Tässä kirjoituksessa kerromme, millaisia muotoja yhteistyö on tähän päivään mennessä saanut, ja avaamme Luolan näkemyksiä yliopistoyhteistyön merkityksestä.

Ei yliopistoa vaan elämää varten – Turun yliopiston työelämäkurssit

Turun yliopisto on Luolan perustajajäsenten yhteinen opinahjo. Yhteydet yliopistoon ovat säilyneet tiiviinä paitsi luolalaisten jatko-opintojen vuoksi myös siksi, että luolalaiset ovat olleet kysyttyjä puhujia yliopiston erilaisilla työelämäkursseilla. Olemme tehneet käännösalaa näkyväksi kaikilla opintotasoilla perusopinnoista syventäviin opintoihin ja käyneet kertomassa muun muassa yrityksen perustamisesta, yhdessä yrittämisestä ja innovoinnista.

Opiskelijat ovat välillä kysyneet kiperiäkin kysymyksiä, mikä saa meidätkin pohtimaan toimintaamme uudella tavalla.

Opiskelijoiden kiinnostusta käännösalaa kohtaan on ollut ilo todistaa, ja myös Luolan perinteisestä poikkeava toimintamalli on herättänyt mielenkiintoa. Monilla meistä luolalaisista on aiempaa kokemusta myös yksinyrittämisestä, ja opiskelijat ovatkin halunneet kuulla kokemuksiamme siitä, miten nämä kaksi työskentelyn tapaa – freelancerina toimiminen ja Luolan yhteisöllinen toimintamalli – eroavat toisistaan käytännön työn kannalta. Opiskelijat ovat välillä kysyneet varsin kiperiäkin kysymyksiä, mikä tietysti saa meidätkin pohtimaan omaa toimintaamme uudella tavalla. Vierailuista on siis aina hyötyä myös meille itsellemme.

Mentorointi ja alumnitoiminta

Turun yliopisto järjestää alumnitoiminnan puitteissa myös mentorointia opiskelijoille. Turun yliopiston mentorointiohjelma on jo monien vuosien ajan auttanut opiskelijoita kartoittamaan alansa työllistymismahdollisuuksia ja varsinaista työarkea. Luolalaiset ovat olleet mukana mentoroinnissa jo muutamana vuotena.

Mentorointi on monella tavalla palkitsevaa niin mentorille kuin mentoroitavalle eli aktorille. Mentorointivuoden aikana mentori pääsee paneutumaan alansa koulutuksen nykytilaan sekä opiskelijoiden ajatuksiin ja toiveisiin. Samalla hän pääsee jakamaan omaa kokemustaan ja havaintojaan työelämästä sekä toimimaan sparrauskumppanina uransa alussa olevalle ammattilaiselle. Sparraaminen on arvokasta myös mentoreille, sillä se antaa mahdollisuuden pohtia omaa työtä ja uraa sekä tunnistaa mahdollisia kehityskohtia omassa työssä.

Helsingin yliopisto ja Elia-yhteistyö

Turun ulkopuolella Luola on ottanut osaa Helsingin yliopiston sekä tiedemaailman ja kielipalvelualan yhtymäkohtia kartoittavan Elia Exchange -ohjelman koulutusyhteistyöhön. Elia Exchange ja Helsingin yliopisto ovat jo vuosien ajan järjestäneet kääntäjäopiskelijoille intensiivikurssin käännösalalla työskentelystä ja kääntäjän ammattiosaamisesta. Luolalaiset osallistuivat kurssin työpajoihin jo ennen Luolan perustamista, mistä syystä Luolaa pyydettiin mukaan vuoden 2020 kurssille pitämään SDL Trados Studio -työpajaa. Sama työpaja oli tarkoitus pitää uudelleen myös vuoden 2021 kurssilla, mutta valitettavasti kurssi oli peruttava koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Toivottavasti yhteistyö pääsee kuitenkin jälleen pian jatkumaan!

Alan työkaluihin perehdyttäminen on iso osa Luolan yliopistoyhteistyötä. Viime vuosien aikana kääntäjäkoulutuksessa on selkeästi panostettu enemmän käännöstyökaluihin tutustumiseen. Kääntäjän ammattitaitoon kuuluu nykyään hyvin olennaisena osana erilaisten ohjelmistojen hyvä hallinta, minkä vuoksi on tärkeää, että niihin tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti jo opiskeluaikana.

Työpajamuotoisen opiskelun avulla voidaan tehokkaasti simuloida oikeita käännöstöitä ja opetella myös projektin- ja prosessinhallinnan perusteita. Työpajoissa on mahdollista opettaa myös ongelmanratkaisua erilaisten virhetilannesimulaatioiden avulla. Näin opiskelijat saavat lyhyessäkin ajassa kattavan käsityksen työkalujen ominaisuuksista ja käyttämisestä.

Mukana tapahtumissa

Osallistumme myös erilaisiin yliopistoissa järjestettäviin käännösalan tapahtumiin. Kääntämistä opettavien yliopistojen vuosittain isännöimissä Kansainvälisen kääntäjienpäivän Käpä-seminaarissa ja Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa olemme olleet myös sponsoreina.

Tapahtumiin osallistumalla saamme mahdollisuuden verkostoitumiseen käännösalan toimijoiden kanssa ja kuulemme alan tuoreimmat kuulumiset. Korona-aikana osallistuminen on ollut virtuaalista, mutta odotamme jo malttamattomina lähitapahtumien paluuta!

Akateemisten tekstien työstämisessä korostuu kääntämisen syvin olemus: ajatusten – ei sanojen – kääntäminen.

Kielipalveluja akateemisiin tarpeisiin

Luolan yhteistyö yliopistojen kanssa ei rajoitu ainoastaan sidosryhmätyöhön. Luolan yliopistopainotteinen tausta sekä jäsenistön aiempi työkokemus yliopistomaailman eri tehtävissä ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Luolasta on tullut tärkeä kielipalvelukumppani eri yliopistoille. Yhteyksiemme ja kokemuksemme ansiosta tiedämme, mitä ainutlaatuisia haasteita yliopistomaailman käännöksiin liittyy. Olemme noin kolmen toimintavuotemme aikana tehneet suoria toimeksiantoja ainakin Turun, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston sekä Taideyliopiston tarpeisiin. Olemme kääntäneet ja oikolukeneet muun muassa tutkimus- ja konferenssiabstrakteja, eri tieteenalojen artikkeleita, yliopistohallinnon tekstejä ja sopimuksia sekä akateemisia esitelmiä ja puheita – onpa tällä hetkellä työn alla jopa kokonainen oppikirjakin!

Akateemisten tekstien kääntämisessä kiehtoo tekstilajien ja aiheiden monipuolisuus ja toisaalta selkeät kirjalliset käytännöt. Akateemisten tekstien parissa työskentely on antoisaa ja siinä korostuu kääntämisen syvin olemus: ajatusten – ei sanojen – kääntäminen. Luola pyrkii vaalimaan ja syventämään tärkeäksi kokemaansa yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä ja jatkamaan palvelujen joustavaa tarjoamista myös tulevaisuudessa.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *