Harjoittelijaksi Luolaan

Luola hakee tulevalle kesälle kääntäjäharjoittelijaa. Tässä kirjoituksessa kerromme hieman siitä, mitä harjoittelu Luolassa pitää sisällään ja mitä odotamme hakijoiltamme. Jos siis kesä luolalaisena kiinnostaa, tässä aiheesta pieni tietoisku! 

Vuosien ajan käännös- ja kielipalvelualalla työskennelleinä olemme huomanneet, että vaikka alalla on vuosittain kohtuullinen määrä harjoittelupaikkoja tarjolla, yhä harvempi niistä keskittyy itse kääntämiseen ja kielityöhön. Siksi päätimme jo Luolan perustamisen yhteydessä, että tarjoaisimme vuosittain käännösharjoittelupaikan alan opiskelijoille. Haluamme olla aktiivinen osa alan ammattilaisten kehittymistä ja helpottaa kääntäjäopiskelijoiden työelämään siirtymistä. Pidämme kääntäjäharjoittelua olennaisena osana harjoittamaamme liiketoimintaa ja oivallisena tapana toteuttaa Luolan ydinarvoja. 

Luolassa käännetään useista eri kielistä suomeen, ruotsiin ja englantiin päin. Pääasialliset työvirtamme ovat kielisuunnissa suomi–englanti ja englanti–suomi, minkä vuoksi harjoittelupaikkamme on kohdennettu englantia joko pää- tai sivuaineena opiskeleville. 

Mitä Luolan kääntäjäharjoittelu sisältää? 

Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman erilaisia kielipalveluja, kuten käännöksiä, oikolukua, kielenhuoltoa, sisällöntuotantoa, jälkieditointia ja luovia käännöksiä. Harjoittelijamme pääsee siis halutessaan kokeilemaan monia erilaisia työmuotoja. Kaikki harjoittelijan tekemät työt tarkistetaan sisäisesti ja harjoittelija hioo käännöksensä toimituskuntoon annetun palautteen perusteella. Uskomme jatkuvan palautteen antavan harjoittelijalle parhaan mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja itseluottamustaan kielialan ammattilaisena. 

Luolan erikoisalavalikoima on ihmistensä näköinen – tarjoamme juuri niitä aloja, joihin meiltä löytyy paras asiantuntemus, ja jokainen uusi luolalainen tuo kattaukseen oman lisänsä. Asiakkaamme tilaavat meiltä niin luovia markkinoinnin ja viestinnän tekstejä kuin tarkkakielisyyttä vaativia juridisia ja teknisiä asiakirjojakin. Käännämme koulutusmateriaaleja, erilaisia raportteja, bio- ja lääketieteen tekstejä ja oppaita, julkishallinnon käyttöön tulevia asiakirjoja, liikkeenjohdon konsultoinnin materiaaleja… harjoittelijamme pääsee halutessaan tutustumaan näihin kaikkiin tekstityyppeihin luolalaisen mentorin kanssa ja löytämään omat vahvuutensa. 

Harjoittelija pääsee myös tekemään itselleen sopivaa pitempikestoista projektia. Projekti ei ole käännöstyötä, vaan liittyy yrittäjyyteen, markkinointiin, hallintoon, tai muuhun yrityselämän osa-alueeseen. Projektista sovitaan yhdessä harjoittelun alkupuolella. 

Mitä odotamme harjoittelijalta ja mitä tarjoamme? 

Koska Luolassa työskentely on yhtä aikaa yhteisöllistä ja yksilöllistä, on meille tärkeää, että harjoittelijamme osaa työskennellä sekä yksin että tiimissä. Harjoittelijalla on kesän aikana useita mentoreita, jotka opastavat häntä käännöstyössä ja tutustuttavat hänet kielipalvelualan kiemuroihin. Harjoittelijan onkin oltava oppimishaluinen, tiedonhaluinen ja avoin kokeilemaan uusia asioita. Uteliaisuus ja tiedonhakutaidot ovat arvokkaita kääntäjän työssä ja auttavat kehittymään. 

Ala on myös hyvin teknologiapainotteista, joten odotamme, että harjoittelijalla on perustasoa paremmat IT-taidot. Perehdytämme mielellämme uusien työkalujen ja projektinhallintajärjestelmien käyttöön, mutta Office-ohjelmien ja eri somealustojen on oltava vähintäänkin tuttuja. 

Koska kyseessä on harjoittelu, kaikkea ei tarvitse osata heti, vaan harjoittelun aikana on tarkoitus oppia uutta ja perehtyä syvemmin alaan ja kääntäjän työhön. Harjoittelija saa mentoreilta rakentavaa ja tarkentavaa palautetta tekemästään työstä, ja kesän aikana käännöskokemus ja tietämys erikoisaloista kasvaa kohisten. Haluamme, että harjoittelijamme on valmis haastamaan itseään, uskaltaa tarttua erilaisiin työtyyppeihin ja haluaa oppia niistä lisää. 

Lisää harjoittelijan arjesta Luolassa voi lukea Marikan ja Ronjan blogikirjoituksista: 

Marika: Puolivälin tunnelmiaViimeistä viedään 

Ronja: Harjoittelun puoliväli – missä mennään?; Harjoittelun loppusuora


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.